viernes, 9 de octubre de 2009

Como : Configurar Router Xavi 7868r

Acceder mediante navegador a la IP : http://192.168.1.1/

Usuario : 1234
Contraseña : 1234

Pantalla de configuración nº1


Pantalla de configuración nº 2

Pantalla de configuración nº 3Pantalla de configuración nº 4Pantalla de configuración nº5


No hay comentarios:

Publicar un comentario